Disclaimer

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina's binnen deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
 
Inhoud
De door ARELO verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet kan worden ingestaan. De informatie heeft dan ook als voornaamste doel om een beeld te geven van onze dienstverlening. ARELO kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen.

Aansprakelijkheid
Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website en wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor websites van anderen waarnaar wij verwijzen en die naar ons verwijzen. Jij zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan je gebruik van webpagina's binnen deze website, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Verantwoordelijkheid
Je bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor welke informatie u bekijkt en gebruikt. De informatie op onze site mag alleen door jouw gebruikt worden en dan ook niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of anders verspreidt. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet worden voorbehouden.
 
Het Nederlands recht is van toepassing.